🎉อบรมภาษาอังกฤษ “English for Lawyers” ฟรี!!!🎉

 

 

สำนักงานกฎหมาย Thailiving Law และ สภาทนายความจังหวัดพัทยา ร่วมจัดการอบรมภาษาอังกฤษ “English for Lawyers” ภาคปฏิบัติและเตรียมความพร้อมรองรับ EEC ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) ทางสภาฯจึงอยากเชิญชวนทนายและผู้สนใจทุกท่าน ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานอบรมดังกล่าว โดยการอบรมนั้นมี 2 วันและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 1: วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.
หัวข้อ: Effective Communication & Presentation Skill for Lawyers และ Clientele Email & Digital Correspondence โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลากหลายท่าน

วันที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.
หัวข้อ: English for Lawyers โดย อาจารย์ทอง สีหาวงษ์

ท่านสามารถลงชื่อออนไลน์เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ตามลิ้งค์ที่แนบมาข้างใต้ (กรุณากรอกชื่อจริง-สกุลเต็มเพื่อความสะดวกในลงทะเบียนหน้างาน)
https://forms.gle/ApX88CuDVHKcFqZZ6

หมายเหตุ: ปิดรับการสมัครลงทะเบียนเข้าอบรมวันที่ 28 สิงหาคม 2562

โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PKlbFv0ncbxh-a0TFNiMBunYZLShRdyB5mZA5EK2fIw/edit?usp=sharing(left)https://docs.google.com/…/1PKlbFv0ncbxh-a0TFNiMBunYZL…/edit…