แจกข้าวกล่องฟรีที่ ไทยลีฟวิ่ง ลอว์ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป เวลา 11.30 น.

📢 ขอเชิญผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 📢
รับข้าวกล่องฟรีได้ที่ 👉 “บริษัท ไทยลีฟวิ่ง ลอว์ จำกัด” 👈
ในวันจันทร์ที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป
เวลา 11.30 น.
✌️ เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน 😃

🌞🌸🌻🌹🍁

📢 We invite to those affected by the Covid-19 📢situation, receive free rice box at 👉 “Thailivinglaw Co., Ltd.” 👈 on Monday, 20 April 2020 onwards at 11:30 am.
✌️We will go through this crisis situation together.😃

🌞🌸🌻🌹🍁