คู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร Law Firm in Pattaya | Pattaya Lawyer | Pattaya Attorney Law Firm

Thailiving Law | Law Firm in Pattaya | Law Firm in Rayong | Pattaya Lawyer | Pattaya Attorney Law Firm | Legal services pattaya
💖 มีคู่มือดีๆมาฝากจ้า รู้ง่าย เข้าใจง่าย กฏหมายอาคาร🎉📚
“คู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร” ฉบับการ์ตูนสำหรับประชาชน
 
🤗 กรมโยธาธิการและผังเมือง 📰จัดทำคู่มือเผยแพร่องค์ความรู้ กฏหมายควบคุมอาคาร (ตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522)
เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องสะดวกรวดเร็ว🚗
 
📌 Download
http://subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/doc_work/62/lawcontrol.pdf
 
🤗 🤗
Thailiving Law | Law Firm in Pattaya | Law Firm in Rayong 💖
We have full Legal Services in pattaya. Please come for advise with us on Monday-Friday at 09.00 a.m.-6.00 p.m. https://goo.gl/maps/yA54vZytu9qNRXBv9
 
Make an appointment with a lawyer by phone number 038 251 323 or Email: lawyers@thailivinglaw.com 💖💖💖
Pattaya lawyers Lawyers pattaya Law Firm in pattaya Pattaya Law Firm Lawyers services in pattya Pattya lawyer services Legal services pattaya Pattaya Legal services Pattaya attorney Law Firm Attorney Law Firm pattaya Pattaya Attorney Attorney pattaya
Pattaya lawyers
Lawyers pattaya
Law Firm in pattaya
Pattaya Law Firm
Lawyers services in pattya
Pattya lawyer services
Legal services pattaya
Pattaya Legal services
Pattaya attorney Law Firm
Attorney Law Firm pattaya
Pattaya Attorney
Attorney pattaya