ปล่อยรถคืนไฟแนนซ์ หนี้รถยังไม่จบนะ Pattaya Law Firm | 𝐋𝐚𝐰 𝐅𝐢𝐫𝐦 𝐢𝐧 𝐏𝐚𝐭𝐭𝐚𝐲𝐚 | Law Firm in Rayong | Pattaya Lawyer

Pattaya Law Firm | 𝐋𝐚𝐰 𝐅𝐢𝐫𝐦 𝐢𝐧 𝐏𝐚𝐭𝐭𝐚𝐲𝐚 | Law Firm in Rayong | Pattaya Lawyer | Pattaya Lawyer English Speaking


📢 ปล่อยรถคืนไฟแนนซ์หลังจากที่ไฟแนนซ์มีหนังสือบอกเลิกสัญญาแล้ว ปัญหาหนี้รถ ยังไม่จบนะครับ 🤗 🤗

 
“รถยนต์” เป็นสินทรัพย์ชนิดหนึ่งที่มักมีการทำสัญญาเช่าซื้อ และเมื่อเกิดกรณีผ่อนไม่ไหว ใช่ว่าหลังจากที่ไฟแนนซ์ได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาและเราจะคืนรถให้กับเขาแล้วจะทำให้ยอดหนี้รถดังกล่าวจบลง เพราะความจริงแล้ว หลังจากที่เพื่อนๆ ปล่อยรถคืนไฟแนนซ์แล้ว ไฟแนนซ์จะนำรถของเพื่อนๆ ไปประมูลขายทอดตลาดตามกฎหมาย ซึ่งส่วนมากจะได้ในราคาค่อนข้างต่ำ💖
 
📌 เมื่อประมูลขายได้แล้ว หากเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดไม่พอกับราคาค่าเช่าซื้อที่ต้องชำระทั้งหมด ไฟแนนซ์จะเรียกส่วนที่ขาด ตามสัญญาเช่าซื้อและทำให้เพื่อนๆ มีหนี้ส่วนต่าง ซึ่งต้องชำระให้ครบนั่นเองครับ และนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมไฟแนนซ์จึงมาตามเก็บหนี้ส่วนที่เหลือกับเพื่อนๆ ต่อนั่นเอง
 
📌 กลับกันหากบริษัทไฟแนนซ์ยังไม่ได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อและเราได้มีการส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนให้แก่บริษัทไฟแนนซ์โดยที่ไฟแนนซ์รับไว้โดยไม่อิดเอื้อนกรณีย่อมถือว่าคู่สัญญาสมัครใจเลิกสัญญากัน บริษัทไฟแนนซ์จึงไม่มีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าส่วนต่างจากการขายทอดตลาดรถยนต์ครับ
 
🤗 🤗
𝐓𝐡𝐚𝐢𝐥𝐢𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐰 | 𝐋𝐚𝐰 𝐅𝐢𝐫𝐦 𝐢𝐧 𝐏𝐚𝐭𝐭𝐚𝐲𝐚 | 𝐋𝐚𝐰 𝐅𝐢𝐫𝐦 𝐢𝐧 𝐑𝐚𝐲𝐨𝐧𝐠 💖
We are providing a variety of legal services. Professional Law frim in Pattaya reputation more than 14 years. Please come for advise with us on Monday-Friday at 09.00 a.m.-6.00 p.m.
𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞 𝐋𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐩
𝐌𝐚𝐤𝐞 𝐚𝐧 𝐚𝐩𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 with a lawyer by phone number 038 251 323 or Email: lawyers@thailivinglaw.com 💖💖