ลด – ยกเว้นค่าธรรมเนียม การทำบัตรประชาชน การจดทะเบียนสมรส – รับรองบุตร ทะเบียนราษฎร Pattaya Law Firm | 𝐋𝐚𝐰 𝐅𝐢𝐫𝐦 𝐢𝐧 𝐏𝐚𝐭𝐭𝐚𝐲𝐚 | Law Firm in Rayong | Pattaya Lawyer | Pattaya Lawyer English Speaking

Pattaya Law Firm | 𝐋𝐚𝐰 𝐅𝐢𝐫𝐦 𝐢𝐧 𝐏𝐚𝐭𝐭𝐚𝐲𝐚 | Law Firm in Rayong | Pattaya Lawyer | Pattaya Lawyer English Speaking

Pattaya lawyers Lawyers pattaya Law Firm in pattaya Pattaya Law Firm Lawyers services in pattaya Pattya lawyer services Legal services pattaya Pattaya Legal services Pattaya attorney Law Firm Attorney Law Firm pattaya Pattaya Attorney Attorney pattaya

📢🎉 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมการปกครอง ลด – ยกเว้นค่าธรรมเนียม การทำบัตรประชาชน การจดทะเบียนสมรส – รับรองบุตร ทะเบียนราษฎร และการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64

📌📌📌📌

1. ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน : การออกบัตรใหม่ ในกรณีสูญหาย หรือบัตรชำรุด

https://bit.ly/3i9FSdR

2. ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนครอบครัว รับรองบุตร – จดทะเบียนสมรส เหลือรายละ 1 บาท

https://bit.ly/3kQaS4p

3. ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร เช่น แจ้งเกิด – ตาย/ ย้ายที่อยู่/ ทะเบียนบ้านชำรุดหรือสูญหาย

https://bit.ly/2Y1JNm0

4. ลดค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล การแก้ไขชื่อตัว หรือชื่อสกุล เหลือฉบับละ 1 บาท

https://bit.ly/3EUSfnL

🤗 🤗

𝐓𝐡𝐚𝐢𝐥𝐢𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐰 | 𝐋𝐚𝐰 𝐅𝐢𝐫𝐦 𝐢𝐧 𝐏𝐚𝐭𝐭𝐚𝐲𝐚 | 𝐋𝐚𝐰 𝐅𝐢𝐫𝐦 𝐢𝐧 𝐑𝐚𝐲𝐨𝐧𝐠 💖

We are providing a variety of legal services. Professional Law frim in Pattaya reputation more than 14 years. Please come for advise with us on Monday-Friday at 09.00 a.m.-6.00 p.m.

𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞 𝐋𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐩

https://goo.gl/maps/yA54vZytu9qNRXBv9

𝐌𝐚𝐤𝐞 𝐚𝐧 𝐚𝐩𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 with a lawyer by phone number 038 251 323 or Email: lawyers@thailivinglaw.com 💖💖

#LawFirmInPattaya

#PattayaLawFirmOneStopService

#AllLegalServicesInPattaya

#FullLegalServicesInPattaya

#PattayaLawFirm #LegalServicesPattaya

#AttorneyLawFirmPattaya