แจ้งหรือไขข่าวผ่านทางไลน์กลุ่มไม่ถือเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท Pattaya Law Firm | 𝐋𝐚𝐰 𝐅𝐢𝐫𝐦 𝐢𝐧 𝐏𝐚𝐭𝐭𝐚𝐲𝐚 | Law Firm in Rayong | Pattaya Lawyer | Pattaya Lawyer English Speaking

Pattaya Law Firm | 𝐋𝐚𝐰 𝐅𝐢𝐫𝐦 𝐢𝐧 𝐏𝐚𝐭𝐭𝐚𝐲𝐚 | Law Firm in Rayong | Pattaya Lawyer | Pattaya Lawyer English Speaking

 

Pattaya lawyers Lawyers pattaya Law Firm in pattaya Pattaya Law Firm Lawyers services in pattaya Pattya lawyer services Legal services pattaya Pattaya Legal services Pattaya attorney Law Firm Attorney Law Firm pattaya Pattaya Attorney Attorney pattaya

📢 รู้หรือไม่ การส่งข้อความ แจ้งหรือไขข่าวผ่านทางไลน์กลุ่มไม่ถือเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามป.อ มาตรา 328 💖

📌เพราะการส่งข้อความในลักษณะดังกล่าวเป็นเพียงเจตนาการแจ้งหรือไขข่าวเฉพาะกลุ่มบุคคลซึ่งอยู่ในกลุ่มไลน์ นี้เท่านั้นจึงยังไม่ถึงกับเป็นการกระจายข่าวไปสู่สาธารณะชนหรือประชาชนทั่วไป คงเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 เท่านั้น
อ้างอิง ฎ.1612/2564

🤗 🤗
𝐓𝐡𝐚𝐢𝐥𝐢𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐰 | 𝐋𝐚𝐰 𝐅𝐢𝐫𝐦 𝐢𝐧 𝐏𝐚𝐭𝐭𝐚𝐲𝐚 | 𝐋𝐚𝐰 𝐅𝐢𝐫𝐦 𝐢𝐧 𝐑𝐚𝐲𝐨𝐧𝐠 💖
We are providing a variety of legal services. Professional Law frim in Pattaya reputation more than 14 years. Please come for advise with us on Monday-Friday at 09.00 a.m.-6.00 p.m.
𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞 𝐋𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐩
https://goo.gl/maps/yA54vZytu9qNRXBv9
𝐌𝐚𝐤𝐞 𝐚𝐧 𝐚𝐩𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 with a lawyer by phone number 038 251 323 or Email: lawyers@thailivinglaw.com 💖💖

#LawFirmInPattaya
#PattayaLawFirmOneStopService
#AllLegalServicesInPattaya
#FullLegalServicesInPattaya
#PattayaLawFirm #LegalServicesPattaya
#AttorneyLawFirmPattaya